فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت افشا و عملکرد تعديل شده شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت افشا و عملکرد تعديل شده شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت افشا و عملکرد تعديل شده شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت افشا و عملکرد تعديل شده شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت افشا و عملکرد تعديل شده شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

افشا در حسابداری از اصول اساسی است، افشای اطلاعات به وسیله مدیران شرکت ها می تواند بر عملکرد و سودآوری آنها موثر باشد (ستایش و همکاران، 1393 ). هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت افشا و عملکرد تعدیل شده 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 الی 1393 می باشد. در این تحقیق، عملکرد تعدیل شده به عنوان متغیر وابسته، کیفیت افشا به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، مخارج سرمایه ای و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی به کار رفته اند. برای سنجش متغیر عملکرد از معیار بازده حقوق صاحبان سهام تعدیل شده و برای متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده شد. داده های تحقیق از نوع داده های ترکیبی بوده و برای تجزیه و تحلیل آنها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین کیفیت افشا و عملکرد تعدیل شده شرکت وجود ندارد.

توضیحات بیشتر