فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و بهره وري کارکنان علوم پزشکي زابل

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و بهره وري کارکنان علوم پزشکي زابل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و بهره وري کارکنان علوم پزشکي زابل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و بهره وري کارکنان علوم پزشکي زابل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و بهره وري کارکنان علوم پزشکي زابل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از مسایلی که در سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و بسیاری از تصمیم گیری های سازمان براساس آن انجام شده و همچنین به نوعی معیاری از رشد و تعالی سازمان می باشد، بهره وری نام دارد. عوامل مختلفی بر بهره وری نیروی انسانی تاثیرگذار می باشند. یکی از این عوامل کیفیت زندگی کاری که خود نشات گرفته از امکانات سازمان و مدیریت و نحوه تعامل کارکنان و غیره می باشد. با توجه به اهمیت ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان سازمان در این پژوهش به فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و بهره وري کارکنان علوم پزشکي زابل پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی کارکنان علوم پزشکی زابل بوده که تعداد آنها 270 نفر بوده و طبق جدول مورگان تعداد 155 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون ( 1973 ) دارای 30 گویه و پرسشنامه بهره وری کارکنان هرسی و گلد اسمیت ( 1980 ) دارای 25 گویه و از طیف 5 گزینه ای لیکرت می باشد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل نشان می دهد که هرچه کیفیت زندگی کاری بیشتر باشد بهره وری کارکنان بیشتر می باشد. همچنین بین بهره وری کارکنان و جنسیت ارتباط وجوددارد.

توضیحات بیشتر