فایل ورد بررسي موانع پرداخت الکترونيکي درآمدهاي سازمان بنادر ودريانوردي و ارايه راهکارها ( مطالعه موردي اداره کل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان )

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي موانع پرداخت الکترونيکي درآمدهاي سازمان بنادر ودريانوردي و ارايه راهکارها ( مطالعه موردي اداره کل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان ) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي موانع پرداخت الکترونيکي درآمدهاي سازمان بنادر ودريانوردي و ارايه راهکارها ( مطالعه موردي اداره کل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي موانع پرداخت الکترونيکي درآمدهاي سازمان بنادر ودريانوردي و ارايه راهکارها ( مطالعه موردي اداره کل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي موانع پرداخت الکترونيکي درآمدهاي سازمان بنادر ودريانوردي و ارايه راهکارها ( مطالعه موردي اداره کل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان ) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه در تجارت الکترونیک، امور بانکی به ساده ترین شکل انجام می شود. سازمان ها موظف هستند نسبت به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات به مردم گام بردارند. از این رو نیاز است موانع پرداخت الکترونیکی درآمد سازمان بنادر و دریانوردی مورد مطالعه قرار گیرد. هدف تحقیق حاضر بررسی موانع استفاده از پرداخت الکترونیکی در دریافت درآمدهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان می باشد. تحقیق حاضر با روش پیمایشی و میدانی انجام گرفته است. جامعهی آماری تحقیق شامل کلیه کارمندان، کارشناسان و مدیران اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان به تعداد 380 نفر می باشد. حجم نمونه براساس جدول نمونه گیری مورگان تعیین شد و بر این اساس 200 پرسشنامه با روش تصادفی ساده بین کارمندان، کارشناسان و مدیران توزیع شد که در نهایت 186 پرسشنامه به طور کامل تکمیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور گردآوری داده ها از یک پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری خی دو و فریدمن استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که موانع بکارگیری پرداخت الکترونیکی در دریافت درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی به ترتیب عبارتند از: ویژگی های فنی شبکه، کمبود نیروی انسانی متخصص، ویژگی های سیستم پرداخت الکترونیک، ویژگی های قوانین و مقررات مالی و ویژگی های سیستم مالی سازمان بنادر ودریانوردی.

توضیحات بیشتر