فایل ورد بررسي نابهنجاري اقلام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم رشد و تحريف هاي حسابداري

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نابهنجاري اقلام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم رشد و تحريف هاي حسابداري دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نابهنجاري اقلام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم رشد و تحريف هاي حسابداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نابهنجاري اقلام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم رشد و تحريف هاي حسابداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نابهنجاري اقلام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم رشد و تحريف هاي حسابداري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این تحقیق نابهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تعریف جامعی از اقلام تعهدی که ابتدا توسط ریچارد سون و همکاران ( 2005 ) مطرح شد به کار رفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مربوط به 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره پنج ساله طی سال های 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت . روش مورد استفاده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ زمانی، پس رویدادی است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش رگرسیون چند گانه خطی، از طریق داده های تابلویی استفاده شده است. براساس تجزیه اقلام تعهدی به دو عامل رشد فروش و بهره برداری اقلام تعهدی، کنش و واکنش این دو عامل بر یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش تاثیر اقلام تعهدی حسابداری، بر عملکرد آینده شرکت در بازار سهام تهران مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد، ارتباط معناداری بین اقلام تعهدی با بازده خالص دارایی های عملیاتی، بازده شرکت و بازده تعدیل شده مبتنی بر اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار وجود دارد. اجزای اقلام تعهدی رشد و بهره وری در ایجاد ناهنجاری پژوهش حاضر نشان می دهد که بین بازده سهام و بازده خالص دارایی عملیاتی با رشد فروش رابطه معنی دار و مثبتی است و بین تحریف های حسابداری رابطه معنادارو منفی وجود دارد که نشان می دهد ناهنجاری اقلام تعهدی ناشی از تحریف های حسابداری می باشد .

توضیحات بیشتر