فایل ورد بررسي نقش فعاليت هاي فوق برنامه خارج از کلاس و مدرسه و مقايسه با فعاليت هاي رسمي در تربيت دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش فعاليت هاي فوق برنامه خارج از کلاس و مدرسه و مقايسه با فعاليت هاي رسمي در تربيت دانش آموزان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش فعاليت هاي فوق برنامه خارج از کلاس و مدرسه و مقايسه با فعاليت هاي رسمي در تربيت دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش فعاليت هاي فوق برنامه خارج از کلاس و مدرسه و مقايسه با فعاليت هاي رسمي در تربيت دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش فعاليت هاي فوق برنامه خارج از کلاس و مدرسه و مقايسه با فعاليت هاي رسمي در تربيت دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر به فایل ورد بررسي نقش فعاليت هاي فوق برنامه خارج از کلاس و مدرسه و مقايسه با فعاليت هاي رسمي در تربيت دانش آموزان می باشد . در این تحقیق ،روش پژوهش ،از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همستگی بوده و ویژگی های جامعه آماری، شرایط موجود چگونگی ارتباط بین آنها را توصیف می نماید جامعه آماری ما در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه شهر نورآباد در سال 94- 94 مشغول به تحصیل بوده اند. جامعه آماری پژوهش حاضر 1800 می باشد . 950 نفر دانش آموز دختر و 850 نفر دانش آموز پسر روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی طبقه ای بود که 151 نفر از دانش آموزان پسر و 151 نفر از دانش آموزان دختر بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته 25 ساله با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است .

توضیحات بیشتر