فایل ورد بررسي نقش گذشت زمان در مربوط بودن اطلاعات حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش گذشت زمان در مربوط بودن اطلاعات حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش گذشت زمان در مربوط بودن اطلاعات حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش گذشت زمان در مربوط بودن اطلاعات حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش گذشت زمان در مربوط بودن اطلاعات حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف اساسی تحقیق حاضر، فایل ورد بررسي نقش گذشت زمان در مربوط بودن اطلاعات حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. براساس این هدف کلی فوق، هدف فرعی تحت عنوان بررسی نقش گذشت زمان بر مربوط بودن سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تدوین شده و در طول تحقیق، پیگیری گردید . نمونه آماری تحقیق 116 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 9 ساله ( 1384 تا 1392 )، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. متغیر وابسته تحقیق، مربوط بودن سود و متغیر مستقل تحقیق، گذشت زمان می باشد. فرضیه تحقیق از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند و یافته ها حاکی از این می باشد که با گذشت زمان، مربوط بودن سود شرکت های پذیرفته شده، کاهش یافته است. نتیجه بدست آمده، مبانی نظری تحقیق را تایید می کنند و نشان می دهند که گذشت زمان می تواند منجر به تغییر در کیفیت اطلاعات شود.

توضیحات بیشتر