فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير نيروي انساني ماهر و غير ماهر بر ارزش افزوده کارگاه هاي بزرگ صنعتي در ايران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير نيروي انساني ماهر و غير ماهر بر ارزش افزوده کارگاه هاي بزرگ صنعتي در ايران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير نيروي انساني ماهر و غير ماهر بر ارزش افزوده کارگاه هاي بزرگ صنعتي در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير نيروي انساني ماهر و غير ماهر بر ارزش افزوده کارگاه هاي بزرگ صنعتي در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير نيروي انساني ماهر و غير ماهر بر ارزش افزوده کارگاه هاي بزرگ صنعتي در ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

فناوری و دانش فنی در تولید کالاهای صنعتی نقش عمدهای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک را شکل دهد و موجب زایش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای منطقه و جهان شود. با توجه به اهمیت نقش تولیدات صنعتی در رشد اقتصادی و اهمیت آموزش در بهبود بهره وری و در نتیجه رشد صنعتی، در این مقاله تلاش شده است تا به بررسی تاثیر نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر ارزش افزوده بخش صنعت پرداخته شود. بدین منظور با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی طی دوره زمانی 1373- 1392 ، این فرضیه که نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر باعث رشد ارزش افزوده صنعتی می شود، آزمون می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که یک درصد افزایش در نیروی کار ماهر و غیرماهر به ترتیب به 0/45 و 0/28 درصد افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت منجر می شود. بنابراین سطح مهارت بر ارزش افزوده بخش صنعت تاثیر مثبت دارد و ارزش افزوده نسبت به نیروی شاغل ماهر از خود واکنش بیشتری در مقایسه با سایر عوامل تولید نشان می دهد؛ که این نشان دهنده نیاز صنایع به نیروی انسانی ماهر است.

توضیحات بیشتر