فایل ورد پيش بيني روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران

لینک دانلود

فایل ورد پيش بيني روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

همواره اطلاع از آینده ی متغیرهای اقتصادی سیاستمداران و دولت مردان را در جهت دستیابی به موفقیت در اجرای سیاست هایشان کمک می نماید. یکی از متغیرهایی که بسیار در کشور برای تمام برنامه ریزی ها به خصوص برنامه ریزی در زمینه ی دستیابی به توسعه حایز اهمیت است سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. تجربه نشان داده که کشورهای زیادی سعی در تقویت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند و بدون شک دانستن روند آتی این متغیر بسیار به اقتصاد کشور کمک می نماید. به منظور پیش بینی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ما با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به دورهی زمانی 1970 تا 2014 با استفاده از نرم افزار ایویوز پرداخته ایم. متغیر مورد بررسی با یکبار تفاضل گیری مانا شده و نوع الگو AR است و در وقفه ی 12 از مقدار میانگین بیشتر شده است. با استفاده از مدل GARCH به بررسی پیش بینی روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته ایم. نتایج حاصل از برآوردنشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آینده نیز دارای روند افزایشی ثابتی است و با روند یکسانی افزایش می یابد.

توضیحات بیشتر