فایل ورد تاثير ارزش درک شده بر قصد خريد محصولات شرکت سامسونگ

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير ارزش درک شده بر قصد خريد محصولات شرکت سامسونگ دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير ارزش درک شده بر قصد خريد محصولات شرکت سامسونگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير ارزش درک شده بر قصد خريد محصولات شرکت سامسونگ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير ارزش درک شده بر قصد خريد محصولات شرکت سامسونگ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی فایل ورد تاثير ارزش درک شده بر قصد خريد محصولات شرکت سامسونگ در شهر کرمانشاه می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجراء، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان فروشگاه های (شرکت های) سامسونگ در شهر کرمانشاه بود. با مراجعه به فرمول کوکران برای تعیین نمونه از جوامع نامحدود، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که برای کنترل خطای ناشی از توزیع پرسشنامه، تعداد 440 پرسشنامه توزیع شد که در نهایت 400 پرسشنامه قابل استفاده، به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. به منظور بررسی تاثیر ارزش درکشده بر قصد خرید مشتریان محصولات سامسونگ در شهر کرمانشاه از روش آماری اثر رگرسیونی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ارزش درک شده بر قصد خرید محصولات شرکت سامسونگ در شهرکرمانشاه تاثیر مثبت و معنادار دارد.

توضیحات بیشتر