فایل ورد تاثير انگيزش بر عملکرد کارکنان ستاد مرکزي جمعيت هلال احمر

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير انگيزش بر عملکرد کارکنان ستاد مرکزي جمعيت هلال احمر دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير انگيزش بر عملکرد کارکنان ستاد مرکزي جمعيت هلال احمر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير انگيزش بر عملکرد کارکنان ستاد مرکزي جمعيت هلال احمر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير انگيزش بر عملکرد کارکنان ستاد مرکزي جمعيت هلال احمر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه ای انسانی بوده و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص انگیزش از سوی دانشمندان مختلف مطرح شده که در آنها هم از نظر تیوریک و هم از نظر تجربی، فنون انگیزشی مورد استفاده توسط مدیران برای بهبود عملکرد مورد بحث و بررسی گرفته است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی فایل ورد تاثير انگيزش بر عملکرد کارکنان ستاد مرکزي جمعيت هلال احمر بوده است که بدین منظور 246 نفر از کارکنان ستاد مرکزی جمعیت هلال احمر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه های استاندارد مدل عملکرد کارکنان اچیو و مدل انگیزشی-بهداشتی هرزبرگ پاسخ گفتند. روایی محتوایی این پرسشنامه به تایید خبرگان این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در پایان داده های به دست آمده از پرسشنامه تحقیق توسط آزمون تحلیل رگرسیون مورد تایید قرار گرفته و نتایج نشان داد که مولفه انگیزشی بر عملکرد کارکنان و ابعاد آن اعم از توانایی، شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد، اعتبار و سازگاری با محیط ستاد مرکزی جمعیت هلال احمر تاثیر دارد. نتایج همچنین نشان داد که مولفه بهداشتی بر عملکرد کارکنان و ابعاد آن اعم از توانایی، شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد، اعتبار و سازگاری با محیط ستاد مرکزی جمعیت هلال احمر تاثیر دارد.

توضیحات بیشتر