فایل ورد تاثير رابطه ويژگي هاي شخصيتي مديران با بهره وري کارکنان ( براساس مدل مک کري و کوستا)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير رابطه ويژگي هاي شخصيتي مديران با بهره وري کارکنان ( براساس مدل مک کري و کوستا) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير رابطه ويژگي هاي شخصيتي مديران با بهره وري کارکنان ( براساس مدل مک کري و کوستا)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير رابطه ويژگي هاي شخصيتي مديران با بهره وري کارکنان ( براساس مدل مک کري و کوستا)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير رابطه ويژگي هاي شخصيتي مديران با بهره وري کارکنان ( براساس مدل مک کري و کوستا) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف تاثیر رابطه نظریه پنج عاملی شخصیت مدیران بر اساس مدل شخصیتی مک کری و کوستا با بهره وری کارکنان در شرکت های صنعتی استان کردستان در سال 1395 انجام شد. روش: پژوهش حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی به شمار می آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تعداد 180 نفر از مدیران واحدهای موجود در شهرک های صنعتی استان کردستان در نظر گرفته شد که این واحد ها شامل واحدهای کوچک و متوسط هستند و همچنین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیات در این پژوهش نشان می دهد که بین چهار ویژگی شخصیتی مدیران (برون گرایی،گشودگی،توافق،وظیفه شناسی) رابطه معنی داری با بهره وری کارکنان داشتند اما ویژگی روان رنجورخویی مدیران رابطه معنی دار و مستقیمی با بهره وری کارکنان ندارد.

توضیحات بیشتر