فایل ورد تاثير زمان انتظار درک شده بر ميزان رضايت مشتريان از مدت زمان انتظار و خدمات شعب ممتاز بانک صادرات ايران

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير زمان انتظار درک شده بر ميزان رضايت مشتريان از مدت زمان انتظار و خدمات شعب ممتاز بانک صادرات ايران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير زمان انتظار درک شده بر ميزان رضايت مشتريان از مدت زمان انتظار و خدمات شعب ممتاز بانک صادرات ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير زمان انتظار درک شده بر ميزان رضايت مشتريان از مدت زمان انتظار و خدمات شعب ممتاز بانک صادرات ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير زمان انتظار درک شده بر ميزان رضايت مشتريان از مدت زمان انتظار و خدمات شعب ممتاز بانک صادرات ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی فایل ورد تاثير زمان انتظار درک شده بر ميزان رضايت مشتريان از مدت زمان انتظار و خدمات شعب ممتاز بانک صادرات ايران است. این پژوهش بر مبنای هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد و بر مبنای گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری کلیه مشتریان بانک صادرات شعبه ممتاز مشهد ( کد 15) می باشد که نمونه 386 نفری از آنها به روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع در دسترس، انتخاب گردید و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. پایایی گویه ها با استفاده از معیار آلفای کرونباخ تایید گردید. در نهایت، داده ها به روش تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مدل به گونه ای مناسب برازش یافته است و تاثیر زمان انتظار درک شده بر میزان رضایت مشتریان از زمان انتظار و همچنین، تاثیر میزان رضایت مشتریان از مدت زمان انتظار بر ارزیابی و رضایت از خدمات بانک تایید گردید.

توضیحات بیشتر