فایل ورد تاثير صرف ريسک بازار و نسبت ارزش بازار به مجموع ارزش دارايي ها بر بازده سهام در صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير صرف ريسک بازار و نسبت ارزش بازار به مجموع ارزش دارايي ها بر بازده سهام در صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير صرف ريسک بازار و نسبت ارزش بازار به مجموع ارزش دارايي ها بر بازده سهام در صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير صرف ريسک بازار و نسبت ارزش بازار به مجموع ارزش دارايي ها بر بازده سهام در صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير صرف ريسک بازار و نسبت ارزش بازار به مجموع ارزش دارايي ها بر بازده سهام در صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تاثیر نسبت ارزش بازار به مجموع ارزش دارایی ها بر بارزترین مباحث مدیریت مالی است. مدیران با انتخاب ترکیبی مناسب از منابع مختلف تامین مالی سعی در حداکثر کردن ارزش و بازده شرکت دارند. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر صرف ریسک بازار و نسبت ارزش بازار به مجموع ارزش دارایی ها بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق صرف ریسک بازار و نسبت ارزش بازار به مجموع ارزش دارایی ها به عنوان متغیر مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است و همچنین از متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی بهره گرفته شد. به همین ترتیب از طریق برازش مدل های رگرسیونی با داده های تلفیقی طی دوره 7 ساله 1387 تا 1393 در بورس مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تجزیه وتحلیل پنل استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که صرف ریسک بازار و ارزش بازار به مجموع ارزش دارایی ها بر بازده سهام تاثیر معنی دار مثبتی دارند.

توضیحات بیشتر