فایل ورد تاثير متغير هاي مالي و غير مالي بر افشاي داوطلبانه

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير متغير هاي مالي و غير مالي بر افشاي داوطلبانه دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير متغير هاي مالي و غير مالي بر افشاي داوطلبانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير متغير هاي مالي و غير مالي بر افشاي داوطلبانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير متغير هاي مالي و غير مالي بر افشاي داوطلبانه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این پژوهش رابطه تعدادی از متغیرهای حسابداری از جمله اندازه شرکت ، عملکرد ، اهرم ، نوع موسسه حسابرسی ، مالکیت نهادی به عنوان نمادهایی از اطلاعات حسابداری انتخاب شده اند که با افشای داوطلبانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار گرفته است. در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات ، روش کتابخانه ای می باشد و پس ازآن فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون و همبستگی، مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده ازآزمون آماری F، آزمون T و ضریب تعیین مورد سنجش قرار گرفت. به همین منظور نمونه ای ازشرکت های تولیدی (داروسازی) حاضر در بورس که صورت های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره مربوط به 29 اسفند سال 1389 را منتشر کرده بودند، انتخاب و در نهایت شامل 58 شرکت گردید. نتایج تحقیق بیان می کند که بین اندازه شرکت، عملکرد، اهرم، مالکیت نهادی با افشای داوطلبانه رابطه معنی داری وجود ندارد و بین نوع موسسه حسابرسی با افشای داوطلبانه رابطه معنی دار وجود دارد.

توضیحات بیشتر