فایل ورد تاثير مشاوره شغلي به روش سازگاري ديويس بر فرسودگي شغلي و عملکرد سازماني کارکنان آموزش و پرورش ناحيه يک شيراز

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير مشاوره شغلي به روش سازگاري ديويس بر فرسودگي شغلي و عملکرد سازماني کارکنان آموزش و پرورش ناحيه يک شيراز دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير مشاوره شغلي به روش سازگاري ديويس بر فرسودگي شغلي و عملکرد سازماني کارکنان آموزش و پرورش ناحيه يک شيراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير مشاوره شغلي به روش سازگاري ديويس بر فرسودگي شغلي و عملکرد سازماني کارکنان آموزش و پرورش ناحيه يک شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير مشاوره شغلي به روش سازگاري ديويس بر فرسودگي شغلي و عملکرد سازماني کارکنان آموزش و پرورش ناحيه يک شيراز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین اثر بخشی مشاوره شغلی به روش سازگاری دیویس بر فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی کارکنان بوده است . این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات تحقیق نیمه آزمایشی بوده است . در این تحقیق از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید . جامعه آماری تمامی کارکنان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک در سال 1394 بوده اند که تعداد آن ها 200 نفر می باشد و از این بین 40 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . برای گردآوری داده ها از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ، پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافگویست استفاده شده است . درتجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل کواریانس استفاده گردید . نتایج نشان می دهد که مشاوره شغلی به روش سازگاری دیویس بر کاهش فرسودگی شغلی و افزایش عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد.

توضیحات بیشتر