فایل ورد تبيين تاثيرسرمايه فکري بربهره وري نيروي انساني با تاکيد بر يادگيري سازماني (مطالعه موردي در شرکت مهندسي معيار صنعت خاورميانه)

لینک دانلود

 فایل ورد تبيين تاثيرسرمايه فکري بربهره وري نيروي انساني با تاکيد بر يادگيري سازماني (مطالعه موردي در شرکت مهندسي معيار صنعت خاورميانه) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تبيين تاثيرسرمايه فکري بربهره وري نيروي انساني با تاکيد بر يادگيري سازماني (مطالعه موردي در شرکت مهندسي معيار صنعت خاورميانه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تبيين تاثيرسرمايه فکري بربهره وري نيروي انساني با تاکيد بر يادگيري سازماني (مطالعه موردي در شرکت مهندسي معيار صنعت خاورميانه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تبيين تاثيرسرمايه فکري بربهره وري نيروي انساني با تاکيد بر يادگيري سازماني (مطالعه موردي در شرکت مهندسي معيار صنعت خاورميانه) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی سرمایه فکری با استفاده از مولفه میانجی یادگیری سازمانی تاثیر معناداری بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه می باشد. جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان و مدیران شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه که 140 نفر می باشند و بر طبق جدول مورگان 103 نفردر پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی ساده شرکت کرده اند. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد با طیف پنج عاملی لیکرت؛ پرسشنامه سرمایه فکری (بنتیس، 2004 )، پرسشنامه یادگیری سازمانی براساس مدل مارسیک و واتکینز ( DLOQ ) و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (هرسی و گلدسمیت، 1980 ) استفاده گردیده است. نتایج فرضیه اصلی پژوهش که با استفاده از روش تست سابل مولفه میانجی را مورد بررسی قرار داده که ضریب مسیر غیر مستقیم مقدار برابر با 3/423 به دست آمده که نشان دهنده معناداری میانجیگری متغیر یادگیری سازمانی بین سرمایه فکری و بهره وری نیروی انسانی در شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه می باشد و این فرضیه تایید می گردد.

توضیحات بیشتر