فایل ورد تجزيه و تحليل رابطه عليت بين اعتبارات بخش بانکي و اندازه بازار سهام

لینک دانلود

 فایل ورد تجزيه و تحليل رابطه عليت بين اعتبارات بخش بانکي و اندازه بازار سهام دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تجزيه و تحليل رابطه عليت بين اعتبارات بخش بانکي و اندازه بازار سهام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تجزيه و تحليل رابطه عليت بين اعتبارات بخش بانکي و اندازه بازار سهام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تجزيه و تحليل رابطه عليت بين اعتبارات بخش بانکي و اندازه بازار سهام :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

شناخت بیشتر عوامل موثر بر اندازه بازار سهام ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران باشد. هدف از این مطالعه بررسی علیت میان اعتبارات اعطایی بانک ها (DCP) و اندازه بازار سهام (MAC) در کشورهای درحال توسعه، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل و داده های 15 کشور در حال توسعه، در دوره زمانی 2012- 1993 است. در رابطه مذکور متغیرهای کنترلی مانند کسری بودجه دولت (BD) و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (INV) نیز لحاظ شده است. نتایج آزمون علیت بیان کرد که در سطح اطمینان 95 درصد هیچ رابطه علیتی بین (DCP) و سرمایه بازار سهام (اندازه بازار) وجود نداشته است، اما متغیر سرمایه بازار سهام علیت گرنجر متغیر (BD) و (INV) است. همچنین نتایج حاکی از آن است که بیش از 90 درصد از نوسان شاخص سرمایه بازار سهام (MAC) توسط تکانه های مربوط به خود سرمایه بازار سهام توضیح داده می شود. از میان دیگر متغیرهای موجود در الگو، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پس ازآن متغیر کسری بودجه دولت تاثیر قابل توجهی از نوسانات شاخص سرمایه بازار سهام را توضیح می دهند و سهم اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی (DCP) در نوسان شاخص سرمایه بازار سهام بسیار ناچیز است. این موضوع نشان دهنده اهمیت بسیار پایین این متغیر در نوسان شاخص سرمایه بازار سهام است. به طور کلی می توان بیان کرد در کشورهای در حال توسعه متغیر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نمی تواند عامل اثرگذار مهمی بر شاخص سرمایه بازار سهام باشد.

توضیحات بیشتر