فایل ورد تحليل عوامل موثربرفرسودگي شغلي مورد مطالعه : پزشکان و پرستاران استان سمنان

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل عوامل موثربرفرسودگي شغلي مورد مطالعه : پزشکان و پرستاران استان سمنان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل عوامل موثربرفرسودگي شغلي مورد مطالعه : پزشکان و پرستاران استان سمنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل عوامل موثربرفرسودگي شغلي مورد مطالعه : پزشکان و پرستاران استان سمنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل عوامل موثربرفرسودگي شغلي مورد مطالعه : پزشکان و پرستاران استان سمنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این پژوهش ازنوع توصیفی _تحلیلی می باشد. نمونه گیری به صورت سرشماری ، شامل 100 نفر از پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی درمانی سمنان بود که با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی و فرسودگی شغلی مسلچ مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss21 تجزیه تحلیل شد . در این مطالعه ،میانگین نمره خستگی عاطفی 20.44، نمره مسخ شخصیت 6.31 و نمره عدم موفقیت فردی 31 درصد بود. میانگین خستگی عاطفی با بامسخ شخصیت و میزان عدم موفقیت فردی با خستگی عاطفی رابطه معناداری داشت. فرسودگی شغلی با ویژگی های دموگرافیک شامل سن، جنسیت رابطه معنی داری داشت. اما با تحصیلات و وضعیت تاهل رابطه معناداری یافت نشد. باتوجه به میانگین فرسودگی شغلی 53/1 درصد در بین پرسنل و باتوجه به تاثیر فرسودگی شغلی درعملکرد شغلی ،خانوادگی و فردی، پیشنهاد می شود که بررسی و کاهش عوامل تنش زا، و افزایش رضایت کاری از طریق بهبود شرایط کار مورد توجه مسیولان قرار بگیرد.

توضیحات بیشتر