فایل ورد تحليل محتواي کتاب هاي درسي دوره دوم ابتدايي به لحاظ ميزان توجه به مضامين نماز

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل محتواي کتاب هاي درسي دوره دوم ابتدايي به لحاظ ميزان توجه به مضامين نماز دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل محتواي کتاب هاي درسي دوره دوم ابتدايي به لحاظ ميزان توجه به مضامين نماز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل محتواي کتاب هاي درسي دوره دوم ابتدايي به لحاظ ميزان توجه به مضامين نماز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل محتواي کتاب هاي درسي دوره دوم ابتدايي به لحاظ ميزان توجه به مضامين نماز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تعیین میزان توجه به مقوله ها و مضامین نماز در تصاویر کتاب های درسی دوره دوم ابتدایی است. پژوهش حاضراز نوع توصیفی و روش مورد استفاده آن، تحلیل محتوا است. در روش تحلیل محتوا، سعی می شود اطلاعات کیفی به داده های کمی تبدیل و سپس تجزیه تحلیل گردند. با توجه به این که در این پژوهش سعی بر این استکه تصاویر کتب درسی از نظر میزان توجه به مضامین نماز مورد بررسی قرار گیرند، به این منظور مضامین نماز در چهار مقوله شامل اهمیت نماز، انواع نماز، مسجد، احکام نماز طبقه بندی شده اند. جامعه آماری این پژوهش شامل 23 کتاب دوره ی دوم آموزش ابتدایی در سال تحصیلی 96-95 است. اطلاعات مورد نظر با استفاده از سیاهه وارسی محقق ساخته ، کدگزاری و طبقه بندی شده اند. یافته پژوهش نیز با بهره گیری از شاخص آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. یافته نشان می دهد در پاسخ به پرسش اول، بیش ترین فراوانی به مقوله مسجد در پایه چهارم و پنجم با 48 و 74.19 و در پایه ششم با 42.30 درصد و کمترین فروانی مربوط به مقوله نماز در هر سه پایه % 0 است. و در پاسخ به پرسش دوم بیش ترین فراوانی با کتاب های درسی مطالعات اجتماعی با 32.92 % و کمترین فراوانی مربوط به محتوای کتاب های درسی علومتجربی، فارسی خوانداری، فارسی نوشتاری، کار و فناوری و تفکر و پژوهش با 0% می باشد.همان طور که یافته ها نشان داد بیش ترین مضامین در کتاب های مطالعات اجتماعی آمده که این خلاف انتظار است؛ چراکه انتظار می رود مقوله و مضامین دینی در کتب دینی بیشتر مورد توجه باشد.

توضیحات بیشتر