فایل ورد شناسايي و رتبه بندي موانع تشخيص ماليات بر درآمد مشاغل در اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي و رتبه بندي موانع تشخيص ماليات بر درآمد مشاغل در اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي و رتبه بندي موانع تشخيص ماليات بر درآمد مشاغل در اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي و رتبه بندي موانع تشخيص ماليات بر درآمد مشاغل در اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي و رتبه بندي موانع تشخيص ماليات بر درآمد مشاغل در اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر شناسایی موانع تشخیص مالیات بر درآمد مشاغل در اداره امور مالیاتی شهرستان بروجرد می باشد. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان بروجرد (N=55) نفر که نمونهای به حجم 48 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه با خبرگان و مطالعه مقالات مرتبط، 4 عامل اصلی و 16 عامل فرعی شناسایی و مبنای طراحی پرسشنامه قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های من ویتنی، دو جمله ای تک متغیره و فریدمن بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از این بود که عواملی مانند عدم تبادل اطلاعات، عدم انگیزه کافی ماموران مالیاتی، کمبود امکانات و نیروی آموزش دیده و عدم همکاری سازمان ها و نهادهای ذیربط از جمله موانع اصلی تشخیص صحیح مالیات بر درآمد مشاغل محسوب که کمبود امکانات و نیروی آموزش دیده بالاترین رتبه و عدم انگیزه ماموران مالیاتی کمترین رتبه را بدست آوردند.

توضیحات بیشتر