فایل ورد طراحي مدلي کمي براي سنجش ارتباط ميان ويژگي هاي شخصيتي مصرف کنندگان و شخصيت برند

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي مدلي کمي براي سنجش ارتباط ميان ويژگي هاي شخصيتي مصرف کنندگان و شخصيت برند دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي مدلي کمي براي سنجش ارتباط ميان ويژگي هاي شخصيتي مصرف کنندگان و شخصيت برند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي مدلي کمي براي سنجش ارتباط ميان ويژگي هاي شخصيتي مصرف کنندگان و شخصيت برند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي مدلي کمي براي سنجش ارتباط ميان ويژگي هاي شخصيتي مصرف کنندگان و شخصيت برند :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ویژگی های شخصیتی مشتریان به عنوان یکی از مهمترین ابعاد روانشناختی انسان، می تواند میزان گرایش آنان را به برند های مختلف تحت تاثیر قرار دهد. از همین روی امروزه برند ها نیز به دنبال آن هستند تا با شناخت نسبت به این ویژگی منحصر به فرد در انسان، وفاداری آنان را بیش از پیش به خود جلب نمایند. اخیرا استفاده از استعاره انسان و شخصیت بخشی به برند در تحقیقات انجام شده بسیار مشاهده گردیده است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است تا دریابد مشتریان با توجه به خصوصیات روانشناسی که دارند چه شخصیتی را از برند مورد نظر در ذهن خود ایجاد خواهند کرد و این شخصیت ایجاد شده چه تاثیری بر عشق برند آنها به برند مذکور دارد. از این رو شرکت اپل به عنوان یکی از مطرح ترین برند بین المللی به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمام مشتریان شرکت اپل در استان تهران تشکیل می دهد. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه با طیف 5 امتیازی لیکرت استفاده شده است که به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری در میان 400 نفر از مشتریان اپل در استان تهران به شیوه تصادفی توزیع گردید. در این تحقیق برای توصیف داده ها از آمار توصیفی، به منظور تحلیل داده ها و برای آزمون فرضیه های تحقیق از تکنینک معادلات ساختاری استفاده شده است , نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق حاضر نشان می دهد که از میان ابعاد پنچ گانه شخصیتی مشتریان تنها ویژگی های روان رنجوری ( به طور منفی) ,سازگاری و وظیفه شناسی ( به طور مثبت) بر شخصیت برند تاثیر گذار هستند.

توضیحات بیشتر