فایل ورد مقايسه مالکيت نهادي در شرکت هاي سازمان بورس بين سال هاي 87 و 91

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه مالکيت نهادي در شرکت هاي سازمان بورس بين سال هاي 87 و 91 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه مالکيت نهادي در شرکت هاي سازمان بورس بين سال هاي 87 و 91  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه مالکيت نهادي در شرکت هاي سازمان بورس بين سال هاي 87 و 91،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه مالکيت نهادي در شرکت هاي سازمان بورس بين سال هاي 87 و 91 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف فایل ورد مقايسه مالکيت نهادي در شرکت هاي سازمان بورس بين سال هاي 87 و 91 ، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. در این پژوهش برای گردآوری داده ها به سایت سازمان بورس رفته و نوع مالکیت شرکت به دست آمد. جامعه آماری را، شرکت های موجود در سازمان بورس تشکیل می دهند که از این میان، تعداد 80 شرکت به عنوان نمونه برگزیده شد. روش نمونه گیری در این تحقیق روش غیراحتمالی در دسترس می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به سبب مقایسه بین دو گروه و ناپارمتریک بودن داده ها از آزمون آماری من ویتنی بهره برده شده است. برپایه آمار با اطمینان 99 % می توان گفت میزان مالکیت نهادی در سال 1391 به گونه ای معنادار بیشتر از سال 87 است. در پژوهش های پیشین مالکیت نهادی در سال های گوناگون مقایسه نشده است، اما در پژوهش های نمازی و همکاران (1388)، ابراهیمی کردلر و همکاران (1389)، مهرانی و همکاران (1391)، کاظمی و همکاران (1390) نشان داده شده است که مالکیت نهادی سبب افزایش گردش مالی، افزایش سودآوری شرکت و کاهش دوگانگی و تعارض در شرکت می گردد. در این پژوهش دریافتیم که مالکیت نهادی در شرکت های سازمان بورس از سال 87 به سال 91 کاهش معنادار و قابل توجهی داشته است. این امر می تواند نشان دهد که شرکت های سازمان بورس در معرض خطر کاهش سودآوری و روبه رو به شدن با مشکلات داخلی باشند، این یافته می تواند تبیین کننده افزایش مشکلات اقتصادی شرکت ها در سال های 90 و 91 و کاهش بودجه و درآمد این شرکت ها باشد. به مسیولین پینهاد می شود تا با برگزاری کارگاه های آموزش پویایی گروه و حل تعارض، برای هیات مدیره شرکت های دارای مالکیت غیرنهادی، از میزان تاثیر اختلافات درون گروهی و شخصی بر بازده شرکت های سازمان بورس بکاهند.

توضیحات بیشتر