فایل ورد مولفه هاي اثرگذار در بانکداري اسلامي بر جذب مشتريان (بانک مهر اقتصاد تهران)

لینک دانلود

 فایل ورد مولفه هاي اثرگذار در بانکداري اسلامي بر جذب مشتريان (بانک مهر اقتصاد تهران) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مولفه هاي اثرگذار در بانکداري اسلامي بر جذب مشتريان (بانک مهر اقتصاد تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مولفه هاي اثرگذار در بانکداري اسلامي بر جذب مشتريان (بانک مهر اقتصاد تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مولفه هاي اثرگذار در بانکداري اسلامي بر جذب مشتريان (بانک مهر اقتصاد تهران) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش ، شناسایی و رتبه بندی مولفه های اثرگذار در بانکداری اسلامی بر جذب مشتریان است. این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از لحاظ روش علی از نظر داده توصیفی و در کل یک روش توصیفی – پیمایشی محسوب می شود و از نظر نوع کیفی است . ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش پس از تعیین متغیرهای اثرگذار توسط خبرگان به وسیله پرسشنامه با مقیاس لیکرت و همچنین انجام مصاحبه با متخصصین و فعالان این حوزه می باشد . در ضمن روش جمع آوری داده ها نیز ، کتابخانه ای و میدانی است . در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو گونه آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . از آمار توصیفی ( میانگین .واریانس و ... ) جهت توصیف جامعه آماری و از آمار استنباطی تحلیل عاملی، برای شناخت مولفه ها از آزمون t جهت رد یا تایید فرضیه ها استفاده شده ( با کمک نرم افزار SPSS ) و برای اثرگذاری متغیرها وتعیین رتبه بندی آنها از تکنیک رگرسیون های چند متغیره و برای تعیین مدل ساختاری و تجزیه و تحلیل نتایج نهایی ، از روش SEM با نرم افزار AMOS استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش، بانک مهر اقتصاد بوده است. پژوهش حاضر در حوزه کلیه شعب بانک مهر اقتصاد در کشور کاربرد داشته و منجر به اصلاح و بهبود فرآیند اجرای روش های بانکداری اسلامی در بانک ها می شود. نتایج بدست آمده حاکی چهارمولفه و تایید اثر آنها بر متغیر وابسته می باشد .

توضیحات بیشتر