فایل ورد نقش استراتژي هاي مديريت تعارض در تحقق قول برند (مطالعه ايرانسل)

لینک دانلود

 فایل ورد نقش استراتژي هاي مديريت تعارض در تحقق قول برند (مطالعه ايرانسل) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش استراتژي هاي مديريت تعارض در تحقق قول برند (مطالعه ايرانسل)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش استراتژي هاي مديريت تعارض در تحقق قول برند (مطالعه ايرانسل)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش استراتژي هاي مديريت تعارض در تحقق قول برند (مطالعه ايرانسل) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی نقش استراتژی های حل تعارض را در تحقق قول برند بپردازد.استراتژی های حل تعارض عبارتند از: رقابت ,همکاری , اجتناب , سازش و گذشت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات سبک های تعارض از پرسشنامه پوت نام و ویلسون و برای تحقق قول برند از پرسشنامه ساخت محقق استفاده شده که ضریب آلفای کرنباخ آنها به ترتیب 0.83 و 0.91 می باشد. برای آزمون روایی سوالات از اعتبار محتوا استفاده شد که به این منظور از نظرات متخصصان ، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده شده است. در این مرحله پرسشنامه ها با همگرایی زیادی میان نظرات این متخصصان، تایید شد. جامعه آماری این پژوهش شامل پرسنل شرکت ایرانسل اعم از مدیران و کارکنان می باشد که تعداد 206 نفر به شیوه تصادفی از جامعه آماری به عنوان نمونه نهایی انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپریمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است که در نهایت تمام فرضیه ها به اثبات رسیده و مشخص گردید که استراتژی های همکاری ،انطباق و مصالحه به عنوان متغیرهای پیش بینی ، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون ، برای توضیح تغییرات تحقق قول برند را دارند.

توضیحات بیشتر