فایل ورد استفاده ازپارامتر S11 آنتن دوقطبي درتصويربرداري ريزموج به منظور شناسايي جسم مدفون در زمين با حضور لايه ناهمسانگرد

لینک دانلود

 فایل ورد استفاده ازپارامتر S11 آنتن دوقطبي درتصويربرداري ريزموج به منظور شناسايي جسم مدفون در زمين با حضور لايه ناهمسانگرد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استفاده ازپارامتر S11 آنتن دوقطبي درتصويربرداري ريزموج به منظور شناسايي جسم مدفون در زمين با حضور لايه ناهمسانگرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استفاده ازپارامتر S11 آنتن دوقطبي درتصويربرداري ريزموج به منظور شناسايي جسم مدفون در زمين با حضور لايه ناهمسانگرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استفاده ازپارامتر S11 آنتن دوقطبي درتصويربرداري ريزموج به منظور شناسايي جسم مدفون در زمين با حضور لايه ناهمسانگرد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس نوآوري در علوم کامپيوتر و مهندسي برق

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله تلاش بر این است که با بررسی میدانهای تشعشی یک آنتن دو قطبی در حضور محیط لایهای ناهمسانگرد، یک جسم مدفون زیر خاک شناسایی شود. جهت انتشار و دریافت امواج الکترومغناطیسی در محیط مذکور از آنتن دوقطبی استفاده میگردد. برای بدست آوردن اطلاعات و موقعیت جسم مدفوننیاز به تحلیل میدانهای تشعشعی آنتن میباشد، از این رو جهت تسریع در امر فوق و جلوگیری از محاسبات پیچیده، تغییرات پارامتر S11 بدست آمده از تشعشع آنتندوقطبی در محیط محدودی که جسم در آن محصور است، مورد استفاده قرار میگیرد. در ادامه نتایج حاصل از شبیهسازی ارایه خواهد شدکه با استفاده از اختلاف پارامترهای S11 موقعیت سنجی جسم مدفون در زیر خاک انجام میگردد

توضیحات بیشتر