فایل ورد بررسي عوامل موثر بر پذيرش کتاب هاي الکترونيکي در بين دانشجويان با استفاده از مدل پذيرش فناوري TAM

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل موثر بر پذيرش کتاب هاي الکترونيکي در بين دانشجويان با استفاده از مدل پذيرش فناوري TAM دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل موثر بر پذيرش کتاب هاي الکترونيکي در بين دانشجويان با استفاده از مدل پذيرش فناوري TAM  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل موثر بر پذيرش کتاب هاي الکترونيکي در بين دانشجويان با استفاده از مدل پذيرش فناوري TAM،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل موثر بر پذيرش کتاب هاي الکترونيکي در بين دانشجويان با استفاده از مدل پذيرش فناوري TAM :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس نوآوري در علوم کامپيوتر و مهندسي برق

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

دنیا در حال پیشرفت به سمت تکنولوژی های جدید است و استفاده از فناوری اطلاعات یکی از راه های مطرح شدن کشور ها در عرصه های اقتصادی،فرهنگی در جهان امروز است .برای استفاده مداوم از یک فناوری باید عوامل موثر تحلیل شود.مدل پذیرش فناوری ) TAM )یکی از مدل هایی است که بصورت گسترده توسط محققین مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش فوق به بررسی عوامل موثر بر پذیرش کتاب های الکترونیکی در بین دانشجویان می پردازد.پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شد .جامعه آماریپژوهش را 114 نفر از دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی ایرانمهر تشکیل می دهند.ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای شامل 16 سوال بود که توسط محققین طراحی و تدوین گردید . محتوای این پرسشنامه پس از تایید توسط اساتید دانشگاه ایرانمهر برای نمونه گیری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .ضریب اعتبار پرسشنامه طبق آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه 90 -% 85 % بدست آمد.نتایج پژوهش باتحلیل های صورت گرفته ازنظر دانشجویان این دانشگاه بیانگر این است که استفاده از گرافیک وپویانمایی ، میزان استقبال دانشجو از دروس الکترونیکی وتاثیر آموزش الکترونیکی بر خلاقیت و شیوه بیان اساتید در تفهیم مطالب درسی از عوامل موثربر پذیرش کتاب های الکترونیکی در بین دانشجویان است .

توضیحات بیشتر