فایل ورد اثر بخشي ذهن آگاهي بر سازگاري زناشويي در زوجين تبريز

لینک دانلود

 فایل ورد اثر بخشي ذهن آگاهي بر سازگاري زناشويي در زوجين تبريز دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر بخشي ذهن آگاهي بر سازگاري زناشويي در زوجين تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر بخشي ذهن آگاهي بر سازگاري زناشويي در زوجين تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر بخشي ذهن آگاهي بر سازگاري زناشويي در زوجين تبريز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی ذهن آگاهی بر سازگاری زناشویی زوجین تبریز به انجام رسید .این پژوهش به شیوه نیمه آزمایی با طرح پیش آزمون پس آزمون صورت گرفت .جامعه آماری– پژوهش حاضر کلیه زوجین مراجعه کننده به فرهنگسرای آنا در سه ماهه تابستان سال 1395 می باشد که تعداد آنها 100 نفر تشکیل می دادند که با روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر نفر مشخص شده و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند زوجین براساس نمرات به دست آمده پرسشنامه سازگاری زن و شوهر 1976 در دو گروه 15 نفر قرار گرفتند، در گروه آزمایش به این افراد هشت جلسه برنامه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش داده شد .برای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های مذکور پس آزمون گرفته شد .داده ها از طریق روش های آماری کووارانس تک متغیره و تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش به طور کلی نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سازگاری زوجین موثر است .علاوه بر این در گروهی که افراد تحت آموزش بودند، آموزش ذهن آگاهی در مولفه رضایت زوجین و ابراز محبت آنها تاثیر گذار میباشد و باعث افزایش آن میشود ولی بر روی همبستگی بعد همبستگی زوجین و توافق زوجین تاثیر آن چنانی نداشته است

توضیحات بیشتر