فایل ورد اثر بخشي نظريه پارسونز بر خودکارآمدي کسب و کار خانگي مددجويان کميته امداد استان فارس

لینک دانلود

 فایل ورد اثر بخشي نظريه پارسونز بر خودکارآمدي کسب و کار خانگي مددجويان کميته امداد استان فارس دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر بخشي نظريه پارسونز بر خودکارآمدي کسب و کار خانگي مددجويان کميته امداد استان فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر بخشي نظريه پارسونز بر خودکارآمدي کسب و کار خانگي مددجويان کميته امداد استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر بخشي نظريه پارسونز بر خودکارآمدي کسب و کار خانگي مددجويان کميته امداد استان فارس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی نظریه پارسونز بر خودکارآمدی کسب و کار خانگی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس به مرحله اجرا در آمده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه مددجویان طرح های مشاغل خانگی کمیته امداد استان فارس بودند. به منظور دسترسی به هدف فوق به صورت نمونه گیری خوشه ای ابتدا شهر شیراز از بین شهرستان های استان فارس انتخاب گردید و سپس دو مرکز کمیته امداد از بین مراکز کمیته امداد شهر شیراز انتخاب گردید. سپس پرسشنامه خودکارامدی کسب و کار خانگی روی مددجویان ان دو مرکز اجرا شد و از بین کسانی که نمره کمتر از میانگین گرفتند چهل نفر انتخاب گردید( 20 نفراز هر مرکز) وبه تصادف یکی از گروه های 20 نفره در گروه گواه و دیگری در گروه آزمایش جایگزین شدند. گروه ازمایش 7 جلسه 1/5 ساعته آموزش براساس نظریه پارسونز دریافت کردند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت پس آزمون اجرا شد و یکماه بعد پیگیری انجام شد و دادهها با روش های آماری مناسب تجزیه و تحلیل شدند نتایج نشان داد که آموزش نظریه پارسونز بر خودکارآمدی کسب و کار خانگی مددجویان موثر بوده است و نتایج در طول زمان پایدار بوده است.

توضیحات بیشتر