فایل ورد اثر بخشي نظريه سوپر بر بلوغ شغلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 5 شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد اثر بخشي نظريه سوپر بر بلوغ شغلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 5 شهر تهران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر بخشي نظريه سوپر بر بلوغ شغلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 5 شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر بخشي نظريه سوپر بر بلوغ شغلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 5 شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر بخشي نظريه سوپر بر بلوغ شغلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 5 شهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نظریه سوپر بر بلوغ شغلی دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 95-94 بودند. ابتدا با استفاده از نمونه گیری خوشه ای از بین دانش آموزان پایه هشتم دو مدرسه از مدارس منطقه 5 به تصادف انتخاب شدند . سپس پرسشنامه بلوغ شغلی روی دانش آموزان این دو مدرسه اجرا شد و از بین دانش آموزانی که نمره کمتر از میانگین در پرسشنامه گرفتند در هر مدرسه 20 نفر انتخاب و به تصادف یک گروه به عنوان گروه گواه و گروه دیگر به عنوان گروه آزمایش جایگزین شدند. به گروه آزمایش شش جلسه 1/5 ساعته آموزش براساس نظریه سوپر ارایه شد و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت. در هر دو گروه پس آزمون اجرا شد و داده ها با استفاده از روش های آماری مناسب تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نظریه سوپر بر بلوغ شغلی دانش آموزان تاثیر معنادار دارند.

توضیحات بیشتر