فایل ورد اثربخشي اجراي آزمايشي ارزشيابي کيفي توصيفي وسنتي برهوش هيجاني دانش آموزان دختر

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي اجراي آزمايشي ارزشيابي کيفي توصيفي وسنتي برهوش هيجاني دانش آموزان دختر دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي اجراي آزمايشي ارزشيابي کيفي توصيفي وسنتي برهوش هيجاني دانش آموزان دختر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي اجراي آزمايشي ارزشيابي کيفي توصيفي وسنتي برهوش هيجاني دانش آموزان دختر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي اجراي آزمايشي ارزشيابي کيفي توصيفي وسنتي برهوش هيجاني دانش آموزان دختر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخشی اجرای آزمایشی ارزشیابی کیفی توصیفی وسنتی برهوش هیجانی دانش آموزان مدارس ابتدایی رودسردر سال تحصیلی 92-93 انجام شد . روش تحقیق از نوع علی مقایسه ای بود نمونه گیری از مدارسی که ارزشیابی توصیفی در آنها اجرا می شد به روش سرشماری صورت گرفت و برای هرمدرسه ای که به عنوان نمونه انتخاب شد یک مدرسه مشابه که ارزشیابی سنتی در آنهااجرا می شد برای مقایسه انتخاب گردید . در مجموع 567 نفر دانش آموز ابتدایی و 25 نفرمعلم به عنوان نمونه انتخاب شدند . اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه بار-آن از دانش آموزان و معلمان جمع آوری شد . داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که ارزشیابی توصیفی تاثیر بیشتری نسبت به ارزشیابی سنتی بر مهارت سازگاری ومهارت میان فردی و همچنین برمهارت کنترل استرس دانش آموزان دارد . باتوجه به نتایج این تحقیق اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی با رفع برخی کاستی ها توصیه می شود

توضیحات بیشتر