فایل ورد اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر سلامت معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر سلامت معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر سلامت معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر سلامت معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر سلامت معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی میزان فایل ورد اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر سلامت معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان می باشد. این پژوهش به صورت شبه آزمایشی با پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل است و جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان دختر 14تا16 ساله مراجعه کننده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان منطقه2 شهرستان آبادان که جمعا 40 نفر انتخاب و به طور دسترس-غیر احتمالی به دو گروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند .ابزار های گردآوری پرسشنامه20 سوالی سلامت معنوی پولوتزین و الیسون می باشدجهت تجزیه و تحلیل داده ها آمار استنباطی از آزمون تحلیل کواریانس با بهره گیری از نرم افزار Spss استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میانگین نمرات سلامت معنوی نوجوانان بعد از رویکرد گروه درمانی معنوی با رویکرد معنوی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون به صورت معنی داری افزایش یافته است p<0/001 در نتیجه رویکرد گروه درمانی معنوی با رویکرد معنوی بر سلامت معنوی نوجوانان موثر است

توضیحات بیشتر