فایل ورد بررسي اثر بخشي آموزش زوج درماني هيجان مدار بر افزايش شادکامي و بهبود الگوهاي ارتباطي زوجين شهر ايذه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر بخشي آموزش زوج درماني هيجان مدار بر افزايش شادکامي و بهبود الگوهاي ارتباطي زوجين شهر ايذه دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر بخشي آموزش زوج درماني هيجان مدار بر افزايش شادکامي و بهبود الگوهاي ارتباطي زوجين شهر ايذه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر بخشي آموزش زوج درماني هيجان مدار بر افزايش شادکامي و بهبود الگوهاي ارتباطي زوجين شهر ايذه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر بخشي آموزش زوج درماني هيجان مدار بر افزايش شادکامي و بهبود الگوهاي ارتباطي زوجين شهر ايذه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان مدار برافزایش شادکامی وبهبود الگوهای ارتباطی زوجین بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و باروش پیش آزمون پس آزمون باگروه گواه وآزمایش می باشد.حجم نمونه شامل 60 نفر (30زوج) بودکه به شیوه نمونه گیری دردسترس ازمراکز مشاوره شهر ایذه درسال 1394 انتخاب گردیدند وبه شیوه تصادفی ساده به دوگروه آزمایش وگواه گمارده شدند. ملاک آماری ورود آزمودنی های این پژوهش، زوجینی بودند که به نوعی دچار مشکلات ارتباطی ونبود شادکامی درزندگی بودند. ابتدا زوجین به پرسشنامه های شادکامی و مقیاس الگوهای ارتباطی پاسخ دادند، سپس افراد گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بررویکرد EFT قرار گرفتند. براساس مقایسه پیش آزمون وپس آزمون دوگروه یافته ها نشان داد که آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بررویکرد EFT تاثیر معناداری بر افزایش شادکامی وبهبود الگوهای ارتباطی زوجین دارد

توضیحات بیشتر