فایل ورد بررسي اثر گذاري بين آموزش و رفتار شهروندي سازماني کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر گذاري بين آموزش و رفتار شهروندي سازماني کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر گذاري بين آموزش و رفتار شهروندي سازماني کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر گذاري بين آموزش و رفتار شهروندي سازماني کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر گذاري بين آموزش و رفتار شهروندي سازماني کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به اثر گذاری بین آموزش و رفتار شهروند ی سازمان ی مطالعه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر میپردازد. برای این منظور از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه بهره برده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداری شهرستان بندرماهشهر با حجم 710 نفر بوده که با استفاده از تعیین حجم نمونه کوکران، 249 نفر از آنها به عنوان پاسخگو انتخاب و داده های پرسشنامه با روش نمونه گیری مطبق از میان آنها جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد آموزش توانمندی روانشناختی سازمانی را بیشتر تبیین می کنند که نشان از بودن در زمره عوامل توانمندسازی است. همچنین همبستگی مستقیم و معنی داری در سطح متوسط بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد.

توضیحات بیشتر