فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش تفکر مثبت و شوخ طبعي بر سلامت روان کودکان سرطاني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش تفکر مثبت و شوخ طبعي بر سلامت روان کودکان سرطاني دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش تفکر مثبت و شوخ طبعي بر سلامت روان کودکان سرطاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش تفکر مثبت و شوخ طبعي بر سلامت روان کودکان سرطاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش تفکر مثبت و شوخ طبعي بر سلامت روان کودکان سرطاني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزشی تفکر مثبت و شوخ طبعی بر سلامت روان کودکان سرطانی می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی کودکان 8-14 ساله که با تشخیص سرطان در سه ماه اول سال 1395 که به بیمارستان محک مراجعه کرده بودند بود؛ از بین این جامعه به صورت تصادفی 30 نفر به صورت دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ استفاده شد. سپس 15 کودک گروه مداخله به مدت هشت جلسه هرکدام 1/5 ساعت تحت آموزش تفکر مثبت و شوخ طبعی قرار گرفتند. در حالی که گروه شاهد تحت چنین مداخله ای قرار نگرفتند. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از روش تحلیل کو واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر بخشی آموزش تفکر مثبت و شوخ طبعی بر سلامت روان کودکان سرطانی، تایید می شود

توضیحات بیشتر