فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي فراشناختي بر توانايي حل مساله دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهر اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي فراشناختي بر توانايي حل مساله دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهر اصفهان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي فراشناختي بر توانايي حل مساله دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي فراشناختي بر توانايي حل مساله دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي فراشناختي بر توانايي حل مساله دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهر اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های فراشناختی بر توانایی حل مساله ریاضی دانش آموزان دوره ابتدایی اجرا گردید. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن به صورت دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم شهر اصفهان در سال تحصیلی 1393-94 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای، نمونه ای شامل60 آزمودنی 30 نفر آزمایش و 30 نفر کنترل انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از آزمون حل مساله ریاضی محقق ساخته استفاده شد داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های فراشناختی به طور معناداری t<0/05باعث توانایی حل مساله ریاضی دانش آموزان می گردد

توضیحات بیشتر