فایل ورد بررسي تاثيررايانه به عنوان فناوري نوين آموزشي درايجاد محيط هاي متنوع يادگيري دانش آموزان کم توان ذهني آموزش پذير

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثيررايانه به عنوان فناوري نوين آموزشي درايجاد محيط هاي متنوع يادگيري دانش آموزان کم توان ذهني آموزش پذير دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثيررايانه به عنوان فناوري نوين آموزشي درايجاد محيط هاي متنوع يادگيري دانش آموزان کم توان ذهني آموزش پذير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثيررايانه به عنوان فناوري نوين آموزشي درايجاد محيط هاي متنوع يادگيري دانش آموزان کم توان ذهني آموزش پذير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثيررايانه به عنوان فناوري نوين آموزشي درايجاد محيط هاي متنوع يادگيري دانش آموزان کم توان ذهني آموزش پذير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

ورود فناوری های آموزشی درآموزش کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیرمی تواندفرصتهای یادگیری متنوعی را ایجاد کندو یادگیری رافراتراز کتب درسی برده،خلاقیت ونوآوری این دانش آموزان راافزایش دهد.باتوجه به ویژگی های این کودکان،رایانه به عنوان زیرمجموعه ای ازحیطه وسیع فناوری باعث افزایش اعتمادبه نفس،استقلال وخودپنداره آنهاست وازطرفی درعادی سازی،یکپارچه سازی وآموزش فراگیر موثراست ودرمقایسه باآموزش سنتی معلم محور،دارای مزایای مانند بازخورد فوری،انفرادی کردن آموزش،افزایش دامنه توجه وانگیزه وتعامل ویادگیری متنوعی را برای آنهاست.که باعث کیفیت بخشی به آموزش این کودکان می شود.ازاین رومقاله حاضر به نقش واهمیت وتاثیر رایانه به عنوان فناوری نوین آموزشی درایجاد محیط های متنوع یادگیری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیرمی پردازد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی است وازکتب،مقالات،مجلات استفاده شده است.ازیافته های این تحقیق این است که رایانه به عنوان یک وسیله آموزشی درجهت انفرادی کردن آموزش،ایجاداعتمادبه نفس ودوری ازتدریس سنتی یکنواخت،باعث بهبودوافزایش کارایی معلمان،افزایش ذخیره لغات واطلاعات دانش آموزان درجهت انجام تمرینات اضافی وهم باعث یادگیری بهتروسریع ترکودکان کم توان ذهنی آموزش پذیرمی شودورایانه را می توان به عنوان یک وسیله آموزشی مناسب دریادگیری وتعلیم وتربیت این کودکان مورد بررسی قرار داد.ونتیجه این است که مدارس بایدبه ابزارهای مطلوب آموزشی ازجمله رایانه با امکانات جانبی مجهزشوندومشکلات احتمالی از جمله ایجادعادات نادرست مانندوابستگی زیادبه این فناوری،غفلت از آموزش رودروتوسط مربی وتسلط کم والدین را برطرف نمایند.

توضیحات بیشتر