فایل ورد بررسي توافق پذيري والدين و اختلالات رفتاري کودکان LD

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي توافق پذيري والدين و اختلالات رفتاري کودکان LD دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي توافق پذيري والدين و اختلالات رفتاري کودکان LD  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي توافق پذيري والدين و اختلالات رفتاري کودکان LD،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي توافق پذيري والدين و اختلالات رفتاري کودکان LD :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی توافق پذیری والدین و اختلالات رفتاری کودکانLD انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی بود که به روش همبستگی از نوع مدل پیشبینی انجام گرفت و جامعه آماری آن را کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری مراجعه کننده به مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری شهرستان های استان تهران در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل دادند. با روش نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه، 130 نفر به عنوان نمونه وارد شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند، پرسشنامه شخصیتی نیو و سیاهه رفتاری کودک برای سنین 18-6 نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین بین عوامل شخصیتی وظیفه شناسی، توافق پذیری و برون گرایی والدین و اختلالات رفتاری کودکان LD همبستگی منفی و معنادار وجود دارد.

توضیحات بیشتر