فایل ورد بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني معلمان شهرستان مريوان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني معلمان شهرستان مريوان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني معلمان شهرستان مريوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني معلمان شهرستان مريوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني معلمان شهرستان مريوان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان مریوان می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان مریوان می باشد به تعداد 195 نفر از معلمان مقطع ابتدایی بوده است. از جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 115 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های رضایت شغلی مینه سوتا و تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده شده است. نتایج نشان داد که رضایت شغلی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.

توضیحات بیشتر