فایل ورد بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري والدين با رفتارهاي نابهنجار دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان مياندوآب

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري والدين با رفتارهاي نابهنجار دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان مياندوآب دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري والدين با رفتارهاي نابهنجار دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان مياندوآب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري والدين با رفتارهاي نابهنجار دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان مياندوآب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري والدين با رفتارهاي نابهنجار دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان مياندوآب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش فایل ورد بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري والدين با رفتارهاي نابهنجار دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان مياندوآب بوده است. که با استفاده از روش پژوهش توصیفی همبستگی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه کلیه ی دانش آموزان ابتدایی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 95-94 می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. گرد آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد انجام شد. داده های پژوهش با نرم افزار spss22 با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش بیانگر این است که بین شیوه های مقتدرانه و مستبدانه وسهل گیرانه والدین با رفتارهای نابهنجار کودکان رابطه مستقیمی وجود دارد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شیوه های نادرست فرزند پروری والدین بر افزایش رفتارهای نابهنجار کودکان می تواند تاثیر مثبت و معنی داری داشته باشد

توضیحات بیشتر