فایل ورد بررسي رابطه بين هوشمند سازي با عملکرد تحصيلي دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين هوشمند سازي با عملکرد تحصيلي دانشجويان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين هوشمند سازي با عملکرد تحصيلي دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين هوشمند سازي با عملکرد تحصيلي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين هوشمند سازي با عملکرد تحصيلي دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در عصر حاضر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام ابعاد زندگی انسان تغییرات اساسی ایجاد کرده و نظام آموزشی نیز از این دگرگونی ها مستثنی نبوده است. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین میزان استفاده از تجهیزات هوشمندسازی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پردیس الزهرا(س) زنجان طراحی و اجرا شد. جامعه آماری کل دانشجویان ورودی سال1392 رشته علوم تربیتی پردیس الزهرا (س) زنجان می باشد که از بین آنها 70 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از کلاس های مختلف، انتخاب و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روش پژوهش توصیفی و برای محاسبه همبستگی بین متغیر های پیش بین و ملاک از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از تجهیزات هوشمند سازی(اینترنت، تجهیزات فناوری کلاس ها و سایت دانشگاه) با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد. بنابراین توجه به هوشمندسازی دردانشگاه فرهنگیان می تواند بر موفقیت تحصیلی معلمان تاثیر مثبت داشته باشد.

توضیحات بیشتر