فایل ورد بررسي رابطه خوشبيني و کيفيت زندگي با رضايتمندي زناشويي در بين معلمين زن مقطع ابتدايي شهرستان اهواز در سال تحصيلي 94/95

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه خوشبيني و کيفيت زندگي با رضايتمندي زناشويي در بين معلمين زن مقطع ابتدايي شهرستان اهواز در سال تحصيلي 94/95 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه خوشبيني و کيفيت زندگي با رضايتمندي زناشويي در بين معلمين زن مقطع ابتدايي شهرستان اهواز در سال تحصيلي 94/95  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه خوشبيني و کيفيت زندگي با رضايتمندي زناشويي در بين معلمين زن مقطع ابتدايي شهرستان اهواز در سال تحصيلي 94/95،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه خوشبيني و کيفيت زندگي با رضايتمندي زناشويي در بين معلمين زن مقطع ابتدايي شهرستان اهواز در سال تحصيلي 94/95 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان رابطه خوشبینی وکیفیت زندگی بارضایتمندی زناشویی دربین معلمین زن مقطع ابتدایی شهرستان اهواز درسال تحصیلی 94/95بود. حجم نمونه شامل 160 نفر که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده ازبین معلمین زن مقطع ابتدایی شهرستان اهواز انتخاب گردیدند. روش این پژوهش ازنوع مطالعات همبستگی بود. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ1989آزمون خوشبینی شییر و کارور 1985و مقیاس فرم کوتاه (پرسشنامه) کیفیت زندگی1996بود. یافته هانشان داد بین خوشبینی و کیفیت زندگی بارضایتمندی زناشویی دربین معلمین زن مقطع ابتدایی شهرستان اهواز رابطه معنی داری p<0/0001 وجود دارد

توضیحات بیشتر