فایل ورد بررسي رابطه ساده و چندگانه هوش معنوي، ادراک حمايت اجتماعي و رضايت از وضعيت اقتصادي با تاب آوري زنان کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلويه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه ساده و چندگانه هوش معنوي، ادراک حمايت اجتماعي و رضايت از وضعيت اقتصادي با تاب آوري زنان کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلويه دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه ساده و چندگانه هوش معنوي، ادراک حمايت اجتماعي و رضايت از وضعيت اقتصادي با تاب آوري زنان کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلويه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه ساده و چندگانه هوش معنوي، ادراک حمايت اجتماعي و رضايت از وضعيت اقتصادي با تاب آوري زنان کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلويه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه ساده و چندگانه هوش معنوي، ادراک حمايت اجتماعي و رضايت از وضعيت اقتصادي با تاب آوري زنان کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلويه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با توجه به اثرات مثبت حمایت اجتماعی و هوش معنوی بر تاب آوری و تاثیرات این متغیرها بر انطباق مثبت و رشد فرد در شرایط مشکل، هدف از اجرای این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی هوش معنوی، حمایت اجتماعی و رضایت از وضعیت اقتصادی در تاب آوری زنان کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه) بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بود. برای انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI ادراک حمایت اجتماعی چند بعدی زیمت ،داهلیم و زیمت وفارلی، خرده مقیاس رضایت از وضعیت اقتصادی از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ENRICH و مقیاس تاب آوری کانر ودیویدسون بود. نتایج این پژوهش نشان داد بین هوش معنوی، حمایت اجتماعی و رضایت از وضعیت اقتصادی با تاب آوری رابطه معنادار وجود دارد. همچنین این پژوهش نشان داد هوش معنوی، حمایت اجتماعی و رضایت از وضعیت اقتصادی پیش بینی کننده تاب آوری هستند.

توضیحات بیشتر