فایل ورد بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري و سلامت روان از نظردانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان مرکز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري و سلامت روان از نظردانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان مرکز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري و سلامت روان از نظردانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان مرکز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري و سلامت روان از نظردانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان مرکز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري و سلامت روان از نظردانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان مرکز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه سلامت روانی یکی از موضوعات و مقولاتی است که ذهن بسیاری از متخصصان حوزه های مختلف را به خود مشغول کرده است .عوامل مختلفی روی سلامت روانی افراد تاثیر می گذارد .در این زمینه خانواده که اصلی ترین هسته هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت روانی است، نقش مهمی را ایفامی کند. هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر آنکه از خانواده هایی سالم برخوردار باشد برای داشتن خانواده های سالم لزوم دومولفه سلامت روان و سبک های فرزند پروری ضروری است . شیوه های فرزند پروری به روش هایی که والدین برای فرزندان خود اعمال می کنند که در شکل گیری و رشد آنان در دوران کودکی و نوجوانی و پس از آن اثر گذار می باشد .بامریند که مشهورترین نظریه پرداز درزمینه سبک های فرزند پروری است سبک های تربیتی را به سه دسته تقسیم میکند که شامل : سبک های مستبدانه ، مقتدرانه وآسان گیر.به باور وی والدین مستبد قوانین ومقررات از پیش تعیین شده ای دارند تمامی رفتار فرزندان را کنترل می کنند در واقع قوانین آنها در جهت محدودکردن اراده شخصی فرزندان است درچنین خانواده هایی تاکیدبرنظم وانضباط بالا وحمایت عاطفی کم است. روش : پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد و هدف آن بررسی رابطه بین دو متغیر سبک های فرزند پروری و سلامت روان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 410 دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان مرکزآموزش عالی سلمان فارسی می باشد . که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 60 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده شامل : پرسشنامه می باشد. براساس ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه فرزندپروری و سلامت روان به ترتیب 74 . /و 93 ./می باشدکه هردو پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار می باشند.نتایج : عوامل گوناگونی وجود دارند که در برقراری سلامت روان در افراد تاثیر گذار هستند . خانواده به عنوان یکی از مهم ترین سازمان غیر رسمی در وجود سلامت روان نقش به سزایی دارد. بر اساس بررسی انجام شده ، بین سبک مستبدانه و آمرانه با سلامت روان رابطه معناداری وجود ندارد ، حتی در سبک آمرانه سلامت روان تهدید نیز خواهد شد. بین سبک مقتدرانه و سلامت روان رابطه معنادار وجود دارد .

توضیحات بیشتر