فایل ورد بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه بارضايتمندي زناشويي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه بارضايتمندي زناشويي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه بارضايتمندي زناشويي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه بارضايتمندي زناشويي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه بارضايتمندي زناشويي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

طرحواره های ناسازگار اولیه، باورهای عمیق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان هستند و حاصل آموزه های سال های نخستین زندگی اند که در حیطه های مختلف زندگی بویژه زندگی مشترک تاثیر می گذارند. این تحقیق به بررسی رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه با میزان رضایت از زندگی زناشویی پرداخته است. مطابق مدل تحلیلی تحقیق متغیرهای تاثیرگذار طرح واره های ناسازگار اولیه عبارتند از : متغیرهای (بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، دیگرجهت مندی، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری، و محدودیت های مختل) هستند. داده های مورد نیاز از طریق (پرسشنامه انریچ و پرسشنامه یانگ) که در بین 80 نفر از والدین کودکان پیش دبستانی شهرستان آذرشهر که از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده بودند؛ جمع آوری گردید.در تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که : بین متغیرهای طرح واره های ناسازگار اولیه (بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، دیگرجهت مندی، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری، و محدودیت های مختل) و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارتی دیگر تمامی فرضیه های مورد بررسی تایید شده اند. نتیجه مدل رگرسیونی رضایت از زندگی زناشویی نیز نشان می دهد که متغیر بریدگی و طرد در میزان پیش بینی رضایت مندی نقش موثری داشته است

توضیحات بیشتر