فایل ورد بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستان ابتدايي جميل گنبدکاووس سال تحصيلي 95-96

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستان ابتدايي جميل گنبدکاووس سال تحصيلي 95-96 دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستان ابتدايي جميل گنبدکاووس سال تحصيلي 95-96  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستان ابتدايي جميل گنبدکاووس سال تحصيلي 95-96،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستان ابتدايي جميل گنبدکاووس سال تحصيلي 95-96 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

دراین تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان صورت گرفته است.جامعه آماری، شامل دانش آموزان دختر و پسر دبستان ابتدایی جمیل شهر گنبد در سال تحصیلی 95-96 که تعداد آنها 100 نفر میباشد 40 نفر نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانشآموزان به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد که 20 نفر پسر و 20 نفر دختر میباشد.آزمون ارزیابی عزت نفس آنها، پرسشنامه 58 سوالی عزت نفس کوپر اسمیت و نمره معدل ترم قبل بیانگر نمره پیشرفت تحصیلی آنهاست. هدف از تحقیق حاضر آزمودن این فرضیه است که در بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان رابطه وجود دارد

توضیحات بیشتر