فایل ورد بررسي رابطه کيفيت زندگي و شادکامي با رضايتمندي زناشويي در بين معلمين زن مقطع ابتدايي شهرستان اهواز در سال تحصيلي 94/95

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه کيفيت زندگي و شادکامي با رضايتمندي زناشويي در بين معلمين زن مقطع ابتدايي شهرستان اهواز در سال تحصيلي 94/95 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه کيفيت زندگي و شادکامي با رضايتمندي زناشويي در بين معلمين زن مقطع ابتدايي شهرستان اهواز در سال تحصيلي 94/95  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه کيفيت زندگي و شادکامي با رضايتمندي زناشويي در بين معلمين زن مقطع ابتدايي شهرستان اهواز در سال تحصيلي 94/95،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه کيفيت زندگي و شادکامي با رضايتمندي زناشويي در بين معلمين زن مقطع ابتدايي شهرستان اهواز در سال تحصيلي 94/95 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان رابطه کیفیت زندگی و شادکامی با رضایتمندی زناشویی در بین معلمین زن مقطع ابتدایی شهرستان اهواز در سال تحصیلی 94/95 بود حجم نمونه شامل 160 نفر که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده از بین معلمین زن مقطع ابتدایی شهرستان اهواز انتخاب گردیدند روش این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ 1989 پرسشنامه شادکامی آکسفورد 1989 و مقیاس فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی 1996 بود یافته ها نشان داد بین کیفیت زندگی و شادکامی با رضایتمندی زناشویی در بین معلمین زن مقطع ابتدایی شهرستان اهواز رابطه معنی داری وجود دارد p<0/0001

توضیحات بیشتر