فایل ورد بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و بخشش با رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور کاشان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و بخشش با رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور کاشان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و بخشش با رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور کاشان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و بخشش با رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور کاشان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و بخشش با رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور کاشان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و بخشش با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور کاشان است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور کاشان می باشند. و نمونه آماری در این مطالعه 142 نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور کاشان می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده است. در این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده شده است. روش کتابخانه ای به منظور گردآوری ادبیات پژوهش و روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه به اندازه گیری متغیرها به منظور جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است. در این پژوهش از سه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نیو، رضایتمندی زناشویی انریچ و پرسشنامه بخشش ری استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.نتایج این پژوهش از رابطه مستقیم ویژگی های شخصیتی و بخشش با رضایت زناشویی گزارش نکرد اما در برخی خرده مقیاس ها بین ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی و بخشش با رضایت زناشویی رابطه مستقیم دیده شد

توضیحات بیشتر