فایل ورد بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي مادران با پيشرفت تحصيلي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي مادران با پيشرفت تحصيلي دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي مادران با پيشرفت تحصيلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي مادران با پيشرفت تحصيلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي مادران با پيشرفت تحصيلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف: هدف از پژوهش حاضر فایل ورد بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي مادران با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدایی مدارس دولتی شهرستان کاشان که درسال تحصیلی 95-1394مشغول به تحصیل بوده اند، است.روش : جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهرستان کاشان که در سال 95-1394 مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه پژوهش حاضر به حجم 60 نفر دانش آموز 30 نفر دانش آموز دختر و 30 نفر دانش آموز پسر از مقطع پنجم دبستان انتخاب گردیده است.روش نمونه گیری پژوهش از نوع تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیده است. در این پژوهش برای سنجش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه پنج عاملی - NEO FFIاستفاده شد است.برای سنجش سطح عملکرد تحصیلی نیز از نمرات دانش اموزان در پایان ترم در مقطع پنجم دبستان استفاده گردیده است.یافته ها : بین معدل دانش آموزان و عامل های روانرنجوری N، دلپذیری A و وجدان C رابطه معنی داری یافت شد .و بین معدل دانش آموزان با عوامل برونگرایی E، انعطاف پذیری O و جنسیت رابطه معنی داری یافت نشد .نتیجه گیری : میان صفات شخصیتی مادران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

توضیحات بیشتر