فایل ورد بررسي روش درماني نمايش خلاق بر خشونت کودکان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي روش درماني نمايش خلاق بر خشونت کودکان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي روش درماني نمايش خلاق بر خشونت کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي روش درماني نمايش خلاق بر خشونت کودکان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي روش درماني نمايش خلاق بر خشونت کودکان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش با هدف بررسی تاثیر روش درمانی نمایش خلاق بر خشونت پسران مقطع پیش دبستانی انجام گرفت. روش: در چارچوب روش شبه تجربی در قالب یک طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل 12 پسر که در سالتحصیلی 93-94 در مراکز پیش دبستانی شهر کرمانشاه و در پس آزمون پرسشنامه پرخاشگری شهیم 1385 نمره یک انحراف معیار بالاتر از میانگین کسب نموده بودند، به صورت دردسترس در دو گروه جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه جلسه تحت تاثیر متغیر مستقل روش درمانی نمایش خلاق قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس از پایان مداخله از هر دو گروه آزمون به عمل آمد تا تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته خشونت مشخص شود داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس برای اندازه گیری های مکرر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: معلمان و والدین گزارش کردند که روش آموزشی درمانی خلاق نشانه های خشونت را در کودکان کاهش میدهد. نتیجه گیری: این نتایج قابلیت کاربرد نمایش خلاق و ساختار آن را در آموزش کودکان و حل مشکلات خشونت آنها نشان میدهد.

توضیحات بیشتر