فایل ورد بررسي گروه مردان و زنان از لحاظ ابعاد طرح واره هاي ناسازگار

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي گروه مردان و زنان از لحاظ ابعاد طرح واره هاي ناسازگار دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي گروه مردان و زنان از لحاظ ابعاد طرح واره هاي ناسازگار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي گروه مردان و زنان از لحاظ ابعاد طرح واره هاي ناسازگار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي گروه مردان و زنان از لحاظ ابعاد طرح واره هاي ناسازگار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی براساس طرحواره ها ی ناسازگار و راهبردها ی مقابله ای در بیماران مبتلا به ام اس انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آمار ی پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران مبتلا به ام اس دارای پرونده فعال در انجمن ام اس استان تهران بود. تعداد نمونه 250 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند ابزارسنجش مورد استفاده شامل پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (فرم کوتاه)، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن و فرم کوتاه طرحواره ها ی ناسازگارانه اولیه یانگ بود. در پایان، داده های پژوهشی، با روش رگرسیون و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از بین ابعاد طرحواره های ناسازگار، تفاوت بین زنان و مردان در متغیرها ی محدودیت ها ی هیجانی و خود انضباطی بود به طوریکه زنان در دو متغیر فوق دارای میانگین پایین تری نسبت به مردان بودند.

توضیحات بیشتر